Vyhlásenie zámeru  na nájom nebytových priestorov

Vyhlásenie zámeru  na nájom nebytových priestorov

v objekte ŠK Vrakuňa

 na Poľnohospodárskej ulici v Bratislave

Športový klub Vrakuňa ako nájomca športového areálu na základe zmluvy o nájme č. 284/2017 zo dňa 28.12.2017 vyhlasuje súťaž na podnájom časti  prenajatého objektu pre účely:

  • bufetu  –  predaj jednoduchého jedla s občerstvením,
  • zriadenie exteriérového posedenia  – letnej terasy pred bufetom,

s celotýždňovou prevádzkou a so súťažnými podmienkami v prílohe:

Vyhlásenie súťaže

Tlačivo záväznej ponuky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *