História klubu

Prvá zmienka o organizovaných športových aktivitách v mestskej časti Vrakuňa siaha do roku 1933.

V roku 1938 sa spomínajú začiatky súťažného futbalu, ktoré od tohto roku sa pravidelne hrávajú až do dnešnej doby.

Klub vystupoval pod rôznymi názvami, najčastejšie pod TJ Dunaj Vrakuňa, následne v 80-tych rokoch TJ Doprastav. Pod týmto názvom hrával v II. SNL.

V roku 1993 po rozpade futbalového oddielu TJ Doprastav, vzniklo občianske združenie ŠK Vrakuňa Bratislava a do dnešného dňa sa hlavne futbal hráva vo Vrakuni pod týmto názvom a klub čestne reprezentuje mestskú časť Vrakuňa Bratislava.

Zakladateľkou ženského oddielu ŠK Vrakuňa Bratislava je Jennifer Toroková, ktorá je taktiež držiteľkou historicky prvého gólu žien v majstrovkom zápase proti TJ Termál Diakovce. Prvú výhru zaknihovali 24.09.2011 v zápase proti TJ Kovo Beluša v pomere 1:0.

Priebežne sa bude časť História športu dopĺňať a radi privítame upresnenie a nové fakty z histórie športu vo Vrakuni, v písomnej alebo fotografickej podobe.

Viac o histórii športu a ŠK vo Vrakuni – článok Vrakunské noviny z mája 2014, str.14,15 – pozri tu.