Správa o realizácii projektu “Nevyhnutný materiál pre detské a mládežnícke športové aktivity”