Verejné obstarávanie

Športový klub Vrakuňa ako nájomca športového areálu na základe zmluvy o nájme č. 284/2017 zo dňa 28.12.2017 vyhlasuje súťaž na podnájom časti  prenajatého objektu pre účely:

  • bufetu  –  predaj jednoduchého jedla s občerstvením,
  • zriadenie exteriérového posedenia  – letnej terasy pred bufetom,

Bufet – ŠK Vrakuňa (skvrakuna.sk)

Výzva na rekonštrukciu hracej plochy zo dňa 19-9-2022. http://www.skvrakuna.sk/ VO HP