Vedenie klubu

Výkonný výbor

Prezident: Andrej Ravasz (0908 858 864) ravasz.andrej@gmail.com 

Viceprezident: Jakub Morávek (0949 705 341) moravekjakub@gmail.com 

Tajomník: Imrich Juhoš (0903 213 586) imrich.juhos@izotex.sk

Manažér mládeže: Mgr. Juraj Šindler (0904 148768) sindler.juraj@gmail.com 

Člen výkonného výboru: Ing. Ivan Hamala (0904 880900) hamalanikoreal@gmail.com 

Člen výkonného výboru: Michal Šuchter (0915 711109) michal.suchter@gmail.com 

Člen výkonného výboru: Marek Marnota (0902 815197) marekmarnota@gmail.com 

Člen výkonného výboru: PhDr. Stanislav Bruna (0905 825398) stano.bruna@gmail.com 

Člen výkonného výboru: Juraj Múčka (0915 757043) juraj.mucka@centrum.sk 

Člen výkonného výboru: Ing. Ľubomír Czaja (0905 718298) lubocz71@gmail.com

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Ing. Pavol Roth (0907 927955) pavol.roth@culture.gov.sk 

Člen dozornej rady: Ing. Michal Ábel (0904 557 612) michal.abel@gmail.com 

Člen dozornej rady: Mgr. Ondrej Hrivňák (0918 452 419 ondrej@hrivnak.sk)