Vedenie klubu

Výkonný výbor

Prezident: Andrej Ravasz (0908 858 864) andrej.ravasz@skvrakuna.sk .

Viceprezident: Jakub Morávek (0949 705 341) jakub.moravek@skvrakuna.sk .

Tajomník: Imrich Juhoš (0903 213 586) imrich.juhos@skvrakuna.sk .

Manažér mládeže: Mgr. Juraj Šindler (0904 148768) juraj.sindler@skvrakuna.sk .

Člen výkonného výboru: Michal Šuchter (0915 711109) michal.suchter@skvrakuna.sk .

Člen výkonného výboru: Marek Marnota (0902 815197) marek.marnota@skvrakuna.sk .

Člen výkonného výboru: PhDr. Stanislav Bruna (0905 825398) stanislav.bruna@skvrakuna.sk .

Člen výkonného výboru: Juraj Múčka (0915 757043) juraj.mucka@skvrakuna.sk .

Člen výkonného výboru: Ing. Ľubomír Czaja (0905 718298) lubomir.czaja@skvrakuna.sk .

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Ing. Pavol Roth (0907 927955) pavol.roth@culture.gov.sk 

Člen dozornej rady: Ing. Michal Ábel (0904 557 612) michal.abel@gmail.com 

Člen dozornej rady: