Dotácia z MČ Vrakuňa v roku 2020 – vyúčtovanie

Opakovane by sme sa chceli touto formou poďakovať pánovi Starostovi, všetkým poslancom Miestneho zastupiteľstva a zástupcom Miestneho úradu za prejavenú dôveru, aktívnu spoluprácu a pravidelné finančné prostriedky, ktoré sú nám poskytované pre budovanie klubu ŠK Vrakuňa Bratislava, čím tak spoločne umožňujeme a skvalitňujeme športový vývoj detí, mládeže ako aj širšej verejnosti. Sme radi, že sa myslí aj na šport pre naše deti, ktoré sú našou budúcnosťou, budúcnosťou Mestskej časti Vrakuňa, lebo šport je krásnou a neoddeliteľnou súčasťou väčšiny z nás.

Vedenie ŠK Vrakuňa Bratislava

Výska dotácie MČ Vrakuňa v roku 2020 bola vo výške 27 500 €

Použitie:

Elektrická energia 7 269,98 €
Plyn 4 950,00 €
Vodné a stočné 1 870,04 €
ZŠ Železničná – telocvične 2 551,25 €
Ekonomické služby 778,80 €
Nešpecifikované služby 620,00 €
Spotreba materiálu 3 611,06 €
Osobitné náklady 6 014,99 €
Spolu použitie: 27 666,12 €
Výška poskytnutej dotácie: 27 500,00 €
Rozdiel -166,12 €


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *